Hoppa till innehåll

Ljuset i tunneln

Konstverk – Ljuset i tunneln

1994 – åtta år efter min utomkroppsliga upplevelse, skapade jag detta konstverk, som bland annat visar ”ljuset i tunneln”.

Jag fungerade som en kanal för mina ”ljusguider” från andra sidan – vilka inspirerade mig till uppkomst och utformning.

”Evigtidens ljus” är en tredimensionell trärelief, utskuren i dansk lind, och mäter ca 6×3 meter. Allt är utskuret för hand, med enkla bildhuggarjärn. I konstverket valde jag att kombinera symboliken för min upplevelse med bibelns kärleksbudskap.

Jag flätade samman det andliga, kulturella och nutida med det historiska.

De flesta känner igen sig och blir berörda, av såväl det visuella, som av det enkla kärleksfulla budskapet.

En förfrågan från Stala församling, på Orust, västkusten i Sverige, resulterade i att reliefen finns där för beskådan.

Himmelen visar ”ljuset i tunneln”, när jag nästan är framme. Ljuset i min upplevelse var mycket ljusare, men grundfärgerna är desamma. Ljusgestalten på altaret är en silhuett av den guide som undervisade mig efter själva passagen. Alla personer i konstverket från sina respektive hembygder, finns namngivna och dokumenterade. Alltsammans är målat med linoljefärger, blandade för hand.

Konstverket finns för allmän beskådan i Stala församlingshem på Orust mellan Varekil och Ellös.

Ring gärna till expedition för mer information samt öppettider

Tel. 0304 – 220 44

Väl mött…. med solstrålar från mitt hjärta!

Martin Wentzel

Ljusgestalten på altaret är en siluett av den guide som undervisade mig efter själva tunnelpassagen.

På altaret har jag avbildat ljusgestalten tredimensionellt. Det heliga ljuset strålar ut ifrån honom i regnbågens allra vackraste färger. Konstverket och altaret är målat i samma ljusa färger och bildar en harmonisk helhet.

Altaret står placerat i mitten under konstverket. Konstverket och altaret bildar tillsammans kronan och stammen på det så kallade livsträdet.

Utdrag ifrån boken sidan 29:

”Många har frågat mig om det var Jesus jag träffade men det kan jag inte med säkerhet svara på. Att just jag skulle få träffa Jesus känns överväldigande för mig, men jag kan med säkerhet säga att han utstrålade en ljus, varm, helande och gudomlig kristusenergi som övergår allt mänskligt förstånd”.

Fiskaren Otto närbild

Närbild på fiskaren Otto (centralt i konstverket). Titta gärna noggrant på de utskurna detaljerna. Rynkorna i ansiktet och nacken med mera.

Måsen

Närbild på Måsen – Gråtruten till höger uppe på altaret.
Allt är utskuret för hand ur Danskt Lindträ.
Titta gärna noggrant på detaljerna! Speciellt på trossen som omger Måsen.