Vi kommunicerar genom vår utstrålning!

  • Varför kan en arbetsplats utstråla härlig stämning där personalen trivs och når goda resultat, när man i rummet bredvid med samma förutsättningar upplever motsatsen?
  •  Varför kan en person bara komma in i ett rum, fylla det med positiv energi och skapa en god atmosfär?
  •  Varför kan en annan person bara komma in och tömma dig- och rummet på energi?
  • Varför utstrålar den ena personen / ledaren auktoritet, har karisma och drar till sig all uppmärksamhet och inte den andra?
  • Varför säljer den ena säljaren mer framgångsrikt än den andra, när båda har samma förutsättningar?
  • Varför går en person hem hos så gott som alla och en annan inte?
  • Varför fungerar ”attraktionslagen” för vissa men inte andra?
  • Varför blir vissa människor utsatta och illa behandlade och inte andra?
Alla dessa ovanstående frågor handlar i grund och botten om hur vi fungerar som sändare och mottagare av utstrålande och attraherande elektromagnetisk energi! Vår viktigaste kommunikation och påverkar sker genom vår utstrålning! Vi är som mobiltelefoner som hela tiden sänder och tar emot levande och pulserande elektromagnetisk energi, vi står i ständig kontakt med allt och alla! Det spelar ingen roll vilka yttre förändringar du gör, eller vilken roll du spelar i din fysiska kropp – din utstrålning avslöjar dig alltid!

Mer om hur vi påverkar varandra med vår ordlösa och sanna kommunikation kan du läsa om i boken ”Jag var död i 8 minuter och kom tillbaka med livets nycklar!”

Tankar och känslor är utstrålande och attraherande energi!

När jag var över på andra sidan i ljuset så fick jag se att vi alla här på jorden - människor, växter och djur har ett levande och pulserande energifält runtomkring oss. Ur detta strålar det hela tiden ut ett gnistrande flimmer – ungefär som osynliga radiovågor. Att få se detta flimmer ifrån andra sidan var som att få njuta av ett vackert fyrverkeri.
Jag är övertygad om att detta gnistrande flimmer består av våra tankar, känslor och upplevelser som hela tiden strålar ut ifrån oss med speciella frekvenser, vibrationer, färger och toner.
Detta flimmer pulserar hela tiden ut ifrån oss med olika kraft och energi, beroende på vad vi är bärare av. Det vill säga allt som vi har fått uppleva och erfara i livet.
Det är denna levande och pulserande energi som påverkar och styr allt i våra liv!

Martin visar dig och förklarar hemligheten bakom hur du lätt kan påverka och förändra andras syn på- och beteende emot dig, bara genom din utstrålning! Andra kommer omedvetet att påverkas och börja behandla dig på ett mycket bättre sätt! Du kommer att få uppleva mirakel i ditt liv!