Drömmen kan bli verklighet!

Martin tänker såhär! 
När ett barn blir till då har det en perfekt balans på tanke och känsla och kropp och själ. Man kan säga att vi föds in i vårt naturliga flöde. När vi föds så lyser vi och strålar som solar allesammans! Då är vi ett och i enhet och balans inom oss själva och med allt levande och existerande runtomkring oss. Då är vi friska, glada, lyckliga och kreativa människor. När vi föds är vi försedda med allt vi behöver för att kunna leva i harmoni och lycka!

Vad var det då som gick fel?
Varför lever vi inte i harmoni och lycka och strålar som solar allesammans? Varför kommer vi inte alltid så bra överens? Varför är det så få som säger att de mår så bra och att livet är spännande och roligt? Varför är det så få som lyckas och når sina mål i livet?


Jag vill hjälpa dig att;
- Komma tillbaka så nära ditt original som möjligt!
- Bli den du var ämnad att vara från början och mer och mer släppa dina olika roller som du omedvetet försöker att spela för att bli den som du tror att du borde vara.
- Återskapa din själskraft

Du får lära dig varför och hur du tappat din sanna grundenergi och hur du gör för att få tillbaka och höja denna!
Allt du behöver och söker efter i livet finns redan inprogrammerat i varje liten cell av dig själv. Du har redan koden till kärlek, lycka, glädje, hälsa och framgång inom dig själv. Konsten är bara att plocka fram allt detta gudomliga!
Du ska bara veta vilka enorma krafter vi alla har tillgång till och hur dessa kan förändra våra liv!

"Du och jag och de stora andliga mästarna Jesus och Buddha vi har alla samma förutsättningar, förmågor och kraft inom oss eftersom vi är skapta av samma grundenergi."

Att vissa stora andliga mästare och förebilder har kunnat utföra mirakel och leva upplysta beror bara på att de kunde koppla upp sig på ett mycket högre energisystem, som vi alla har tillgång till! Vi har alla enorma krafter och förmågor att ta fram inom oss som vi inte är medvetna om!
Vi har alla samma förutsättningar till att kunna skapa och leva ett kreativt, harmoniskt och lyckligt liv utifrån våra högsta önskningar. Det var detta jag blev undervisad om på andra sidan och som jag skulle komma tillbaka hit för att upplysa andra.

Tänk om det är så enkelt att det bara är ”omedvetenheten” som ligger mellan dig och dina mål och önskningar i livet?

Med en hög vibrationsfrekvens är allt möjligt!