Loading...
Martins bakgrund 2018-08-23T17:00:01+00:00

Martins bakgrund

Redan i 12 års åldern kallades Martin för ”Filosofen”. Omkring 15 års ålder skrev han ”lägesrapporter” var fjärde vecka, en slags dagbok fast mycket mer ingående. Här klev Martin av tåget – som han själv brukar säga och såg sig själv utifrån, dvs med distans. Han skrev ner vad som hände, både positivt och negativt, vad han ville och önskade, vilka människor han tyckte om och hur dessa påverkade hans liv. Han sökte efter ”något”, men visste inte riktigt vad. Långt senare förstod Martin att det var ”närvaron” i mötet han sökte, förutsättningen för en levande relation. Martin har alltid varit intresserad av fysisk- och mental träning, och började redan som 16-åring med yoga i meditationsform för att lära sig mer om närvarons betydelse.

Intresset för människor och relationer i kombination med ett stort intresse för naturen, gjorde det naturligt att utbilda sig till slöjdlärare. Han har alltid sökt på djupet efter meningen med allt, och enligt Martin, själv så var det kanske meningen att efter en trafikolycka 1986, få en utomkroppslig upplevelse, för att ytterligare pusselbitar skulle falla på plats i det han sökte efter. Martin har fördjupat sig i sin upplevelse under 32 års tid med hypnos, djupa meditationer och samtalsterapi. Martins ”nära-döden-upplevelse” förändrade hans liv totalt. Utan att bli religiös fick han ett viktigt uppdrag att utföra här på jorden. Martin är övertygad om att han fick komma tillbaka till livet för att här och nu kunna hjälpa, väcka och medvetandegöra oss människor, om vilka enorma krafter vi alla besitter för att förändra våra liv. – Jag vill göra något fint och vackert av denna heliga upplevelse, säger Martin.

När vi föds är vi försedda med allt vi behöver för att kunna leva i harmoni och lycka!

VI FÖDS IN I VÅRT NATURLIGA ”FLÖDE”

När ett barn blir till då har det en perfekt balans på tanke och känsla och kropp och själ. Man kan säga att vi föds in i vårt naturliga ”flöde”. När vi föds så lyser vi och strålar som solar allesammans! Då är vi ett och i enhet och balans inom oss själva och med allt levande och existerande runtomkring oss. Då är vi friska, glada, lyckliga och kreativa människor.

Varför lever vi inte i harmoni och lycka?

VARFÖR KOMMER VI INTE ALLTID SÅ BRA ÖVERENS?

Varför lever vi inte i harmoni och lycka och strålar som solar allesammans? Varför kommer vi inte alltid så bra överens? Varför är de så få som säger att de mår så bra och att livet är så spännande och roligt? Varför är det så få som lyckas och når sina mål i livet? Jag kan hjälpa dig att komma tillbaka så nära ditt original som möjligt. Få dig att bli den du var ämnad att vara från början, och mer och mer och släppa dina olika roller som du omedvetet försöker att spela för att bli den som du tror att du borde vara.

Jag kan hjälpa dig att återskapa din själskraft.

DU KAN BLI EN HEL, FRISK, STARK OCH LYCKLIG MÄNNISKA!

Jag kan hjälpa dig att återskapa din själskraft. Du får lära dig varför och hur du tappat din sanna grundenergi och hur du gör för att få tillbaka och höja denna. Ditt liv kommer att bli spännande, roligt och utvecklande att leva! Du kan bli en hel, frisk, stark och en lycklig människa med ett stort självförtroende och en stark utstrålning som kan skapa dig själv, ditt liv och dina relationer efter dina egna högsta önskningar!Jag lär dig grundkursernas grundkurs och ger dig sanningarnas sanning!

Själen är som strömmen i dig

DEN ÄR DIN NÄRING, DEN ÄR KÄLLAN TILL ALLT

Själen innehåller all den kraft, energi och upplysning som du måste ha för att bli hel, må bra, komma i balans, bli framgångsrik och lycklig. En annan viktig insikt som jag fick med mig ifrån andra sidan är att alla själar är skapta ur samma grundenergi. Du och jag och de stora andliga mästarna Jesus och Buddha har alla tillgång till samma helande kraft, upplysning och mediala förmågor. Hemligheten bakom Jesus och Buddhas kraft var att de hade en kropp och själ i balans….Det är bara frågan om att höja medvetenheten och därigenom koppla upp oss på de högre energisystemen. Jag kommunicerar hela tiden omedvetet med allt och alla andra igenom min utstrålning. Vilken roll jag spelar av den jag vill och önskar vara i min fysiska kropp – har ingen betydelse!